REPORT

 

Kopie trestního oznámení na Paroubka, Bublana, Kosinovou a Knížete

Zdravím technaře a posílám kopii mého trestního oznámení, které jsem dnes podal na Okresním státním zastupitelství v Českých Budějovicích. Klidně ho zveřejněte, čím více nás bude, tím lépe...

 

Věc: Souhrnné trestní oznámení

Okresní státní zastupitelství
Goethova 2
České Budějovice
370 70

Vážení,

Tímto podávám trestní oznámení na níže uvedené pachatele pro podezření ze spáchání trestných činů. Domnívám se, že postupem vlády a policie ČR při zásahu proti akci Czech Tek poblíž Mlýnce na Tachovsku ve dnech 29.-31.7.2005 byly naplněny následující trestné činy:

1. Zneužití pravomoci veřejného činitele
Dle mého názoru se tohoto činu dopustil premiér Jiří Paroubek, když dle jeho vyjádření v médiích nařídil PČR tvrdý postup vůči účastníkům akce Czech Tek , k čemuž nebyl z titulu své funkce oprávněn (§158 odst.1 písm.b zákona 140/1961 ve znění 482/2002 Sb.) a čímž způsobil značnou škodu (§158 odst.2 písm.c zákona 140/1961 ve znění 482/2002 Sb.) způsobenou zásahem PČR. Domnívám se rovněž, že tak jednal v úmyslu opatřit sobě neoprávněný prospěch plynoucí ze zvýšení jeho popularity coby iniciátora zásahu PČR mezi částí obyvatel ČR, která techno komunitu odsuzuje.

2. Šíření poplašné zprávy
Dle mého názoru se tohoto činu (dle §199 odst.1,2,3 zákona 140/1961 ve znění 482/2002 Sb.) dopustila policejní mluvčí Blanka Kosinová, když opakovaně poskytla médiím nesprávnou informaci, že pronajímatel pozemku pan Constantin Plesky odvolal souhlas s konáním akce Czech Tek na jeho pozemku. Tím způsobila vážné znepokojení u obyvatel okolních obcí, kteří se báli, že účastníci akce budou v nezvládnutelném počtu přebývat v obcích, namísto na pozemku jimi pronajatém. Toto znepokojení vyústilo v petici občanů veliteli zásahu s požadavkem, aby pozemek zpřístupnil.

Dle mého názoru se tohoto činu (dle §199 odst.1,2,3 zákona 140/1961 ve znění 482/2002 Sb.) rovněž dopustil ministr vnitra František Bublan, když dne 31.7.2005 na tiskové konferenci prohlásil "Vlastní benevolencí jsme způsobili, že k nám teď lidé jezdí porušovat zákon", čímž vyvolal či mohl vyvolat u celého národa dojem, že do ČR jezdí lidé zpravidla páchat zločiny, přičemž toto tvrzení se nezakládá na pravdě.

3. Pomluva
Dle mého názoru se tohoto činu (dle §206 odst.1,2,zákona 140/1961 ve znění 482/2002 Sb.) dopustila policejní mluvčí Blanka Kosinová, když opakovaně poskytla médiím informaci, že účastnící akce Czech Tek užívají pozemek pana Constantina Plesky neoprávněně bez řádné smlouvy, což, jak posléze sama přiznala, se nezakládalo na pravdě. Tímto tvrzením ohrozila vážnost organizátorů a účastníků akce Czech Tek u spoluobčanů.

Dle mého názoru se tohoto činu (dle §206 odst.1,2,zákona 140/1961 ve znění 482/2002 Sb.) dopustil ministr vnitra František Bublan, když v rozhovoru pro server idnes.cz mj. prohlásil "Organizátoři věděli, že jim ten pozemek stačit nebude a že zasáhnou i okolí" . Takovéto tvrzení je zjevně pomluvou, neboť organizátoři Czech Tek nemohli dopředu odhadnout, zda jimi pronajatý pozemek pojme všechny návštěvníky, či ne.

Dále se činu dle mého názoru (dle §206 odst.1,2,zákona 140/1961 ve znění 482/2002 Sb.) dopustil ministr vnitra František Bublan, když dle citace serveru idnes.cz " Dokonce i ministr vnitra František Bublan uvedl, že člověk, na jehož pozemku se měla party uskutečnit, a na který mířily desetitisíce lidí, pronajal louku na oslavu narozenin pro 50 lidí. Když se ale dozvěděl, o co jde, přestal s tím souhlasit, řekl ministr vnitra." Toto tvrzení ministra bylo přitom lživé, a ohrozilo vážnost organizátorů a účastníků akce Czech Tek u spoluobčanů.

4. Porušování svobody sdružování a shromažďování
Tohoto činu se dle mého názoru (dle §238a odst.1 zákona 140/1961 ve znění 482/2002 Sb.) dopustil velitel zásahu PČR, tachovský policejní ředitel Jaroslav Kníže, když nařídil bez právního důvodu jemu podřízeným složkám PČR, aby zablokovaly dálniční sjezd na D5 a nepouštěly účastníky akce Czech Tek na pronajatý pozemek a dále když nařídil vyhnání účastníků akce Czech Tek z řádně pronajatého pozemku.

5. Omezování osobní svobody
Tohoto činu se dle mého názoru (dle §231 odst.1 zákona 140/1961 ve znění 482/2002 Sb.) dopustil velitel zásahu PČR, tachovský policejní ředitel Jaroslav Kníže a příslušníci PČR, když preventivně bránili účastníkům akce Czech Tek  v opuštění dálnice D5 na sjezdu a ve vstupu na řádně pronajatý pozemek, aniž by k tomu měli v dané době právní důvod.

6. Poškozování cizí věci
Tohoto činu se dle mého názoru dopustili (dle §257 odst.1, odst.2 písm.c zákona 140/1961 ve znění 482/2002 Sb.) velitel zásahu PČR, tachovský policejní ředitel Jaroslav Kníže, a přítomní policisté, když způsobili svým zásahem mnohem větší škody na majetku, než které by hrozily při pokračování a následném řádném ukončení akce Czech Tek ze strany organizátorů akce. Dále se výše jmenovaní (dle §257b odst.1,zákona 140/1961 ve znění 482/2002 Sb.) tohoto činu dopustili i použitím vodních děl.

7. Ublížení na zdraví z nedbalosti
Tohoto činu se dle mého názoru dopustil(dle §223 zákona 140/1961 ve znění 482/2002 Sb.)velitel zásahu policie ČR, tachovský policejní ředitel Jaroslav Kníže, když  zásah jím nařízený byl neadekvátní dané situaci a příslušníci PČR při něm způsobili zranění více osobám. Tím postavil ochranu majetku vysoce nad ochranu zdraví osob, což je v rozporu s jeho služebními povinnostmi a se zákonem.

8. Mučení a jiné nelidské a kruté zacházení
Tohoto činu se dle mého názoru dopustili (dle §259a odst.1, odst.2 písm.a,b,c zákona 140/1961 ve znění 482/2002 Sb.) velitel zásahu PČR, tachovský policejní ředitel Jaroslav Kníže a přítomní policisté, když v průběhu cca.8 hodin během výkonu pravomoci státního orgánu, jako veřejní činitelé v počtu cca.1000 osob opakovaně použili slzné granáty, zásahové výbušky, gumové tonfy,vodní děla a dokonce obrněný transportér BVP!!!! proti cca.5000 bezbranných osob. Použité prostředky zcela neodpovídaly situaci, když pro diskutabilní ochranu několika hektarů louky došlo ke zranění 90 osob z řad policie a účastníků akce Czech Tek a k obrovským nákladům a hmotným škodám.

9. Podněcování, schvalování trestného činu
Těchto činů se dle mého názoru dopustili  (dle §164,§165 odst.1 zákona 140/1961 ve znění 482/2002 Sb.) premiér Jiří Paroubek a ministr vnitra František Bublan, když veřejně v médiích podněcovali k razantnímu zásahu policie ČR proti akci Czech Tek a následně ho schvalovali.

10. Obecné ohrožení z nedbalosti
Tohoto činu se dle mého názoru dopustili (dle §180 odst.1,odst.2 písm.b,c zákona 140/1961 ve znění 482/2002 Sb.) premiér Jiří Paroubek, ministr vnitra František Bublan a tachovský policejní ředitel Jaroslav Kníže, když nařízením zásahu PČR zvýšili obecné nebezpečí při akci Czech Tek z ohrožení majetků na ohrožení zdraví a životů, čímž způsobili škodu značného rozsahu.

Rovněž podávám trestní oznámení na další, mně neznámé pachatele, kteří se dopustili či mohli dopustit výše uvedených trestných činů či jiného protiprávního jednání ve dnech 29.-31.7.2005 v souvislostí se zásahem PČR proti akci Czech Tek.
 
Žádám o informaci, jak bylo mé podání prošetřeno a s jakým výsledkem.

S pozdravem

Josef Žižka
31.7.2005, České Budějovice
(kontakt na pisatele je k dispozici v redakci)

 
 
 
 

FOTOREPORTY

 
Dan
Dan
 
 

ČLÁNKY AUTORA

 
 
 
 
 
 
 
 

Partnerské linky: festivaly 2016